Romanse rosyjskie

album CD
Zbigniew Stępniak – bas
Irina Grachowska – fortepian
Yuriy Rizun – skrzypce
Krzysztof Koziatek – wiolonczela
Soliton SL 817-2, Sopot 2018


Spis utworów:
1. Wychodzę sam na drogę... – muz. Jelizawieta Szaszina (1805-1903), sł. Michaił Lermontow (1814-1841)
2. Zwątpienie – muz. Michaił Glinka (1804-1857), sł. Nestor Kukolnik (1809-1868)
3. Smutno mi... – muz. Aleksandr Dargomyżski (1813-1869), sł. М. Lermontow
4. Żyje moja radość – stara pieśń taborowa (opr. M. Sziszkin)
5. Świeć gwiazdo moja! – muz. Piotr Bułachow (1822-1885), sł. Wasyl Czujewski
6. Nie budź wspomnień – muz. P. Bułachow, autor sł. nieznany
7. Pamiętam walca dźwięk prześliczny... – sł. i muz. Nikołaj Listow (1880-1951)
8. Woźnico, koni nie poganiaj! – muz. Jakow Feldman (1884-1950),
sł. Nikołaj Ritter (1846-1919)
9. List do matki – muz. Wasyl Lipatow (1897-1965), sł. Siergiej Jesienin (1895-1925)
10. Poranek mglisty – muz. Wiktor Abaza (1873-1954), sł. Iwan Turgieniew (1818-1883)
11. Klonie mój bezlistny... – autor muz. nieznany, sł. S. Jesienin
12. Drogą daleką – muz. Borys Fomin (1900-1948), sł. Konstanty Podrewski (1888-1930)
13. Mama – muz. Walery Gawrilin (1939-1999), sł. Aleksandr Szulgin (ur. 1964)

Made with ‌

Website Design Program